pokus

Základní pravidla 

Pokud je ve větě alespoň jedno podstatné jméno rodu mužského životného, píšeme -i:

Husy i kachny, chlapci i děvčata spolu komunikovali.

Pokud jsou všechna podstatná jména středního rodu v množném čísle, píšeme -a:

Housata i kuřata si pyšně vykračovala po dvorku.

V ostatních případech píšeme -y, mužský rod neživotný, ženský rod:

Stroje stály, ani se nehnuly. Holky si vjely do vlasů.

Předchází-li přísudek podmětu, máme ještě další možnost, čím řídit shodu. Shoda se v tomto případě řídí podmětovým jménem, které je nejblíže přísudku.

Do týmu byla nominována Jana Koutecká a Petr Škarda.

Před domem čekalo dítě a jeho otec. 

Typ ledoborci/ledoborce 

V tomto případě se řídíme zvoleným rodem podmětového jména, tedy u rodu mužského životností či neživotností, nezáleží tedy na tom, zda slovo představuje živou bytost, nebo neživý předmět. Příklady: 

Ledoborci se pohnuli. / Ledoborce se pohnuly.

Slanečci byli naloženi. / Slanečky byly naloženy.

Bacili způsobovali infekce. / Bacily způsobovaly infekce.

Podmět lidičky, koně, rodiče 

Tato skupina podstatných jmen tvoří výjimku z pravidla o shodě podle mluvnického rodu. Mají sice koncovky rodu mužského neživotného, ale v příčestí činném se píše -i: 

Lidičky, co jste dělali?

Koně hlasitě řehtali. (Ale: Dřevěné koně se pohupovaly.)

Rodiče souhlasili.

Podmět dni/dny/dnové 

Píšeme:

Dni běžely i Dny běžely.

Ale:

Dnové plynuli.


(Koncovka -ové náleží rodu mužskému životnému.)

2018-11-08T09:01:10+02:00