Loading...
Home – fin2018-11-16T12:51:54+01:00

Provozujeme e-learningové kurzy. Mohou být využívány pro samostudium i jako podpora k lekcím s lektorem. Charakteristika kurzů:
• Učební materiály – texty, obrázky, videa
• Zkušební testy (sledování pokroku učiva)
• Jasná zpětná vazba (testy jsou hodnoceny)
• Možnost zadávání domácích úkolů
• Video modul pro spojení s lektorem