admin

/admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 29 blog entries.

pokus

2018-11-10T22:03:10+01:00

kkkkkkk

pokus2018-11-10T22:03:10+01:00

Požadavky šestileté gymnázium

2018-10-19T20:24:42+02:00

Specifikace didaktického testu pro šestiletá gymnázia Požadavky na uchazeče, který bude skládat jednotnou zkoušku z českého jazyka a literatury v rámci přijímacího řízení do prvního ročníku šestiletého gymnázia, jsou formulovány v souvislosti s RVP ZV a zahrnují požadavky na vědomosti a dovednosti uchazeče v těchto oblastech: jazyková výchova, komunikační a slohová výchova, literární výchova. Uchazeč o vzdělávání v šestiletém gymnáziu prokáže osvojení následujících vědomostí a dovedností: 1 pravidla českého pravopisu ovládá lexikální, morfologický a syntaktický pravopis; 2 slovní zásoba, tvoření slov postihne význam pojmenování v daném kontextu; postihne význam známých přísloví, rčení, pořekadel, pranostik, doplní jejich chybějící část; porovná významy pojmenování, [...]

Požadavky šestileté gymnázium2018-10-19T20:24:42+02:00

Požadavky čtyřleté studium

2018-10-19T12:40:46+02:00

Specifikace didaktického testu pro čtyřleté obory vzdělání a nástavbová studia s maturitní zkouškou Požadavky na žáka 9. ročníku ZŠ, který bude skládat jednotnou zkoušku z českého jazyka a literatury v rámci přijímacího řízení na čtyřleté obory středních škol zakončených maturitní zkouškou, jsou formulovány v souvislosti s RVP ZV a zahrnují požadavky na vědomosti a dovednosti žáka v těchto oblastech: jazyková výchova, komunikační a slohová výchova, literární výchova. Uchazeč o vzdělávání ve čtyřletém oboru vzdělání a nástavbovém studiu s maturitní zkouškou prokáže osvojení následujících vědomostí a dovedností: 1 pravidla českého pravopisu ovládá lexikální, morfologický a syntaktický pravopis(včetně psaní interpunkce); 2 slovní zásoba, [...]

Požadavky čtyřleté studium2018-10-19T12:40:46+02:00

Specifikace didaktických testů – přijímací zkoušky

2018-10-17T08:16:51+02:00

MATEMATIKA Maximální počet bodů: 50. Čistý čas na konání testu: 70 minut Typy úloh: Otevřené i uzavřené. V některých otevřených úlohách (nevyjímaje úlohy z konstrukční geometrie) je požadován a hodnocen i postup řešení. Uzavřené úlohy tvoří úlohy s výběrem odpovědiz 5 alternativ (tzv. úlohy multiple-choice), svazky dichotomických úloh, případně přiřazovací úlohy. Povolené pomůcky: rýsovací a psací potřeby, zejména modře či černě píšící propisovací tužka (užívání kalkulátoru a tabulek není povoleno). ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Maximální počet bodů: 50. Čistý čas na konání testu: 60 minut. Typy úloh: Otevřené i uzavřené. Uzavřené úlohy tvoří úlohy s výběrem odpovědi ze 4 alternativ (tzv. [...]

Specifikace didaktických testů – přijímací zkoušky2018-10-17T08:16:51+02:00

Skladba

2018-02-01T15:23:08+01:00

Podmět Vedlejší věta podmětná Přísudek Vedlejší věta přísudková Předmět Vedlejší věta předmětná Přívlastek Vedlejší věta přívlastková Vložená vedlejší věta přívlastková Vedlejší věta doplňková

Skladba2018-02-01T15:23:08+01:00