FCE & IELTS

/FCE & IELTS
FCE & IELTS2018-11-16T12:40:08+01:00

Příprava na cambridgské zkoušky

Chcete studovat v zahraničí nebo pracovat v anglicky mluvícím prostředí? Cambridgeské zkoušky, včetně FCE a IELTS (viz níže), jsou mezinárodně uznávané testy, které změří vaše předpoklady pro studium a práci v zahraničí nebo vás vybaví pro konkurenční boj na cestě za vybranou kariérou. Naši lektoři jsou mají příslušné certifikáty a výuka probíhá ve vstřícné a motivující atmosféře. Na zkoušky pak půjdete s radostí a sebedůvěrou.

Přípravný kurz pro IELTS (Mezinárodní testovací systém angličtiny)

IELTS je široce uznávaná zkouška měřící znalost anglického jazyka. Byla vytvořena, aby zhodnotila vaše znalosti angličtiny pro studium nebo práci v mezinárodním prostředí. Tento kurz se intenzivně zaměřuje na čtyři klíčové oblasti, a to čtení, psaní, slovní projev a poslech. Osvojíte si v něm strategie, které potřebujete pro úspěšné složení zkoušek IELTS, a projdete si nanečisto otázky z této zkoušky s rodilým mluvčím.

Přípravný kurz na FCE (První cambridgeská zkouška)

​FCE měří dovednosti v angličtině na úrovni B2 nebo pokročilé. Studenti se seznámí se stylem otázek, které mohou očekávat při konání cambridgeské zkoušky, a získají dovednosti nutné pro jejich efektivní dokončení. Rozšíří si slovní zásobu, lépe si osvojí gramatiku a britskou výslovnost. Pod vedením britské rodilé mluvčí budou studenti motivováni a povzbuzováni ke studiu a poznají své silné i slabé stránky, na které bude učitel reagovat vytvořením individualizovaného studijního plánu.

Individuální vyučování

Potřebujete na přípravu pro cambridgeské zkoušky individuální vyučování? Připravujete se na jinou zkoušku než IELTS nebo FCE? Domluvte si pravidelné doučování nebo intenzivní kurz, který Vám ušijeme na míru. To vše za pomoci našich vstřícných a přátelských rodilých mluvčích.