KURZY PRO BUSINESS

/KURZY PRO BUSINESS
KURZY PRO BUSINESS2018-11-16T12:29:39+01:00

Agličtina pro business (skupinová výuka na místě)

Lektoři BMA hledají cesty, jak ve třídě vytvořit vstřícnou a uvolněnou atmosféru, aby se vaši zaměstnanci cítili motivováni a rozvíjeli svůj potenciál. Vyberte si z různých úrovní, velikostí tříd a délek hodin; naši lektoři vytvoří takový plán, který bude nejlépe naplňovat potřeby vaší firmy. Hodiny jsou dynamické, aktivní, zaměřené na zajímavá a důležitá témata. Pro výuku máme k dispozici portfolio nejrůznějších materiálů a aktivit, aby se zapojili studenti všech učebních stylů. Kurz je sestaven podle výukového plánu Cambridgeské univerzity a lektorka bude ochotna se s vámi průběžně setkávat, nabídne vám zpětnou vazbu a naplánuje týdenní výukový plán. Tento kurz bude nejen skvělým zážitkem pro váš tým, ale dodá také perfektní přidanou hodnotu vašemu podnikání.

Angličtina pro business (individuální výuka)

Chcete zlepšit svou angličtinu pro podnikání jako jednotlivec? BMA lektoři vám pomohou vyhodnotit  silné a slabé stránky a vytvořit osobní studijní plán tak, abyste svého cíle úspěšně dosáhli. Lekce budou připraveny tak, aby se přizpůsobily vašim osobním zájmům, učebnímu stylu a pracovní době. Individuální kurzy jsou vedeny rodilou mluvčí, která vám přizpůsobí tempo výuky.