Specifikace didaktických testů – přijímací zkoušky

//Specifikace didaktických testů – přijímací zkoušky
MATEMATIKA

Maximální počet bodů: 50. Čistý čas na konání testu: 70 minut
Typy úloh: Otevřené i uzavřené. V některých otevřených úlohách (nevyjímaje úlohy z konstrukční geometrie) je požadován a hodnocen i postup řešení. Uzavřené úlohy tvoří úlohy s výběrem odpovědiz 5 alternativ (tzv. úlohy multiple-choice), svazky dichotomických úloh, případně přiřazovací úlohy.
Povolené pomůcky: rýsovací a psací potřeby, zejména modře či černě píšící propisovací tužka (užívání kalkulátoru a tabulek není povoleno).

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Maximální počet bodů: 50. Čistý čas na konání testu: 60 minut.
Typy úloh: Otevřené i uzavřené. Uzavřené úlohy tvoří úlohy s výběrem odpovědi ze 4 alternativ (tzv. úlohy multiple-choice), úlohy přiřazovací, uspořádací a svazky dichotomických úloh.
Povolené pomůcky: psací potřeby, zejména modře či černě píšící propisovací tužka.

TYPY TESTOVÝCH ÚLOH
2018-10-17T08:16:51+02:00